Integritetspolicy

Uppdaterad: 2020-08-03

MediaStugan CJ värnar om din integritet och därför är vi måna om att skydda de personuppgifter vi har om dig. Vi kommer aldrig att sälja listor eller e-post adresser till någon tredje part. Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur MediaStugan CJ samlar in och behandlar dina personuppgifter samt visar hur MediaStugan CJ säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (EUs dataskyddsförordning – GDPR, General Data Protection Regulation).

Allmän information

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, id-nummer, bilder etc. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.
MediaStugan CJ är personuppgiftsansvarig för MediaStugans hantering av dina personuppgifter och ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Våra webbplatser

Vi samlar in information på våra webbplatser:
https://www.mediastugan.com
https://www.mediastugan.se
https://www.mediastugan.nu
Denna integritetspolicy gäller för dessa webbplatser. Termen webbplatser refererar till webbplatsen själv, webbsidor, interaktiva funktioner, applikationer, widgetar, bloggar, sociala medier eller annat online eller mobilt innehåll som länkar till denna integritetspolicy.

Ändring av integritetspolicy

MediaStugan CJ förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Alla uppdateringar och ändringar träder i kraft omedelbart. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av MediaStugan CJ’s integritetspolicy finns alltid tillgänglig på MediaStugans webbplats. Högst upp på sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill uppdatera, radera eller på annat sätt ändra dina personuppgifter är du välkommen att kontakta MediaStugan CJ via e-post: info@mediastugan.com eller via post: MediaStugan CJ, Fasanvägen 9, 242 72  Ludvigsborg

Varför/ hur uppgifterna samlas in och hur de används?

Hantera köp

När du köper något från oss, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in de personuppgifter som du ger oss för att göra det möjligt för dig att ingå avtal med MediaStugan CJ samt för oss att leverera det som är överenskommet i samband med ditt köp. Personuppgifterna kan också användas för att vi ska kunna erbjuda support och för att svara på frågor som du ställer till oss. Det kan hända att vi även samlar in uppgifter om dig under tiden som du är kund för att kunna skicka relevant kommunikation till dig, såsom din köphistorik, samt vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att ha läst ett mail från oss eller klickat på en länk i e-post från oss. För att undersöka hur pass nöjd du som kund är med MediaStugan CJ och våra produkter kan även enkätundersökningar genomföras.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär

När besökare/kunder använder kontaktformulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kontaktformuläret såsom namn, e-postadress, telefonnummer mm. Detta görs för att kunna återkomma till besökaren/kunden med de upplysningar eller den hjälp besökaren/kunden efterfrågar.

Cookies

MediaStugan CJ använder cookies och annan liknande spårningsteknik, t.ex. spårnings- och konverteringspixlar i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser, för att förbättra våra tjänster samt för att optimera prestandan på våra webbplatser och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en textfil innehållande krypterad data. Informationen används för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen. Vi använder cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Inbäddat innehåll samt länkar till / från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Det kan också förekomma länkar till externa webbsidor som MediaStugan CJ inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. MediaStugan CJ tar inte på sig något ansvar för innehållet på de webbsidor som länkas till från MediaStugans webbplatser.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. genom när du blev kund eller när du kontaktar oss. Du kan exempelvis ge oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär på vår webbplats eller kommunicera med oss via brev, telefon, e-post eller när du börjar prenumerera på någon av våra tjänster (t.ex. e-postutskick) eller deltar i en undersökning, kampanj eller tävling.

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi automatiskt samlar in tekniska uppgifter om enheten du använder, din sökhistorik på vår webbplats och användarmönster. Dessa uppgifter samlar vi in genom att använda oss av kakor (cookies), serverloggar och liknande teknik. Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor.

Vi kan få uppgifter om dig genom olika tredjepartstjänster och offentliga källor såsom: tekniska uppgifter från analysverktyg såsom Google baserade utanför EU, annonsverktyg såsom Google och Facebook baserade utanför EU, kontakt-, betalnings- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster såsom till exempel Paypal baserade utanför EU, kontakt- och identitetsuppgifter från leverantörer såsom Hitta.se och Allabolag.se baserade inom EU, offentliga kontakt- och identitetsuppgifter från myndigheter såsom Bolagsverket baserade inom EU.

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. leverantörer av tjänster på vår hemsida och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet. I vissa fall delar vi även uppgifter med våra leverantörer för leverans.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan.

MediaStugan CJ lämnar ut personuppgifter till tredje part i situationer då detta är en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer aldrig att överföras eller säljas till någon tredje part i reklamsyfte.

MediaStugan CJ tar hjälp av tredje part vid till exempel genomförande av kundnöjdhetsundersökningar, e-postutskick eller hantering av försäkringsärenden, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part som levererar sådana tjänster.

De personuppgifter som vi samlar in om dig genom din användning av MediaStugan CJ’s webbplats kan överföras till IT-leverantör i land utanför EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vår webbplats, samt till Google i USA, genom Google Analytics. MediaStugan CJ har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Varför vi behandlar information och hur länge

Din säkerhet är viktig för oss.

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi inte tappar bort, felaktigt använder, ger tillgång till, avslöjar, ändrar eller förstör dina personuppgifter. Dina personuppgifter hanteras endast av anställda, leverantörer och tredjepartstjänster där det finns ett nödvändigt behov. Om det, trots våra försiktighetsåtgärder, skulle ske någon form av intrång som påverkar dina personuppgifter kommer vi meddela dig och aktuell myndighet när vi har en laglig skyldighet att göra det.

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartssidor, plug-ins och applikationer. När du klickar på länkar eller godkänner tillägg kan det göra att du godkänner att tredjepartstjänster samlar in och delar dina personuppgifter. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster och är inte ansvariga för de integritetspolicys som gäller för andra sajter. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicys på andra sajter som du besöker.

Rättslig grund till hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när det finns en laglig grund till behandlingen. Det gäller främst personlig information som vi behöver för att uppfylla vår skattskyldighet genom exempelvis bokföring. Vi kan också behandla personuppgifter i händelse av rättslig skyldighet.

Genomförande av kontrakt med våra kunder

De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är för att ha möjlighet att leverera det som är överenskommet i samband med ditt köp.

Försäljnings- och marknadsföringsändamål

Som företag vill vi förvärva nya kunder och behålla befintliga. Vi använder därför personlig information för att skicka e-post och/eller andra textmeddelanden eller ta kontakt via telefon. Vi ger inte ut personlig information till tredje part, om du inte ger oss otvetydig tillåtelse till detta. Vi kan komma att anpassa våra e-postmeddelanden och/eller andra meddelanden för att göra dem mer relevanta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under varans eller tjänstens garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något är fel. Då det inte förekommer någon garanti- eller reklamationstid sparar vi dina uppgifter maximalt ett år efter avslutad kundrelation.

Vi sparar dina uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Detta för att kunna följa gällande lagstiftning. Enligt gällande bokföringslag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitet, ekonomisk information och transaktionsinformation) i minst sju år efter bokföringsdatum.

Vi sparar dina uppgifter för nyhetsbrev. Vill du invända mot hur vi använder dina uppgifter för nyhetsbrev kan du välja att avprenumerera på våra nyhetsbrev via länken “Unsubscribe” eller “Avsluta prenumerationen” som finns i all e-post som vi skickar i form av e-postmarknadsföring till dig. Du kan också höra av dig till info@mediastugan.com för att ta tillbaka ditt medgivande.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs. Uppgifterna raderas efter ovanstående kriterier.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av MediaStugan CJ har du följande rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Var vänlig att meddela oss om dina personuppgifter behöver uppdateras eller ändras genom att skicka e-post till: info@mediastugan.com

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/

Om du önskar nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@mediastugan.com. Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerhetsställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter). Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Vi använder oss av säkra sidor och har ett så kallat SSL-certifikat, vilket du kan se på att det innan webbadressen står ”https://” där ”s” står för ”secure”. SSL-certifikat innebär att webbsidan har en krypterad anslutning och används för att kunna säkra servrar, vilket t.ex. gör att du tryggt kan dela med dig av betaluppgifter och andra personuppgifter hos oss. SSL-kryptering är en vanlig form av kryptering som t.ex. används av banker.

Comments are closed.