Ill_katedralljus_sv

Ljus genom blyinfattade fönster.

Bookmark.

En 3 dimensionell bild av ljus som strilar in i en kyrka genom blyinfattade fönster.

Leave a Reply

Your email address will not be published.