Drawing gnomes?

A gnome hanging the laundry

När jag var en liten flicka satt jag ofta på mitt rum och ritade eller tecknade. Efter skolåren slutade jag nästan helt. Vet ej om jag hade för stora krav på mig som jag då inte tyckte jag uppfyllde…

Continue reading

  • Please follow & like us :)